Lễ hằng thuận là gì? Những lưu ý trước khi thực hiện bạn nên biết

Lễ hằng thuận là gì? Những lưu ý trước khi thực hiện bạn nên biết

Gia đình chính là nền tảng xây dựng nền tảng giáo dục đạo đức của một con người, Lễ hằng thuận được tạo ra để chúng ta phải thật sự có trách nhiệm trước vấn đề hôn nhân và hạnh phúc gia đình của Phật tử, yêu thương tôn trọng hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ hôn nhân....